flaggen-icons-deutschland

DisclaimerProduct zoekenDisclaimer
De inhoud van Prinmac B.V. ‘s internetsite wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is echter altijd mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd of niet meer juist is. Voor eventuele gevolgen voor derden die voortvloeien uit deze internetsite aanvaardt Prinmac B.V. geen enkele verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid. Aan de inhoud van Prinmac B.V. ’s internetsite kan daarom geen enkel recht worden ontleend. Deze disclaimer is niet bedoeld aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens geldende Nederlands recht.
Deze site bevat links naar websites die door derden worden onderhouden. Prinmac B.V. heeft geen invloed op de content van dergelijke sites. Prinmac B.V. kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud daarvan.

Copyright
Alle auteurs- en of andere rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen en software komen toe aan Prinmac B.V. Informatie op deze site ongeacht de verschijningsvorm (zoals teksten, afbeeldingen of software) mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Prinmac B.V..

Door Prinmac B.V. verzonden e-mail
Informatie die door Prinmac B.V. per e-mail wordt verzonden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het is verboden voor anderen dan de geadresseerde deze informatie te gebruiken. Ook het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Prinmac B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de juiste en volledige overdracht van de inhoud van verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst ervan. Aan de door ons aan u gezonden informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

Privacyverklaring
Prinmac B.V. gaat met respect om met de privacy van al haar websitegebruikers en behandelt persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk. Ook stelt Prinmac B.V. persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan derden. Wel kan Prinmac B.V. reacties van websitebezoekers gebruiken om daarmee te komen tot verdere ontwikkeling en verbetering van haar website. Ook kan Prinmac B.V. in sommige gevallen persoonlijke gegevens gebruiken om u te informeren over websiteverbeteringen, speciale aanbiedingen en acties. Stelt u hierop geen prijs, dan kunt u een e-mail sturen naar info@prinmac.com. Vermeld bij ‘Onderwerp’: Persoonlijke gegevens verwijderen.

 

 
Product zoeken