flaggen-icons-deutschland

Green Competence



Product zoeken



Esthetiek en isolatie – een sterke combinatie

Prinmac B.V. levert niet alleen het klassieke afbouwassortiment voor een esthetisch hoogwaardige binnen afwerking, maar tevens producten, welke elementaire elementen van isolatiesystemen uitmaken – voor zowel binnen- als buitenmuren (ETICS). Deze isolatiesystemen zijn de perfecte wijze om gebouwen te isoleren. Niet alleen wordt hiermee het woon- en werkcomfort gewaarborgd; tevens beschermt de geïsoleerde gebouwschil mens en omgeving tegen koude, warmte, brand en geluidsoverlast. Goede isolatie is essentieel als het gaat om CO2-uitstoot en drijfgassen te reduceren. Zo dragen wij een stukje bij aan een duurzamere gebouwenmassa.

Luchtdicht bouwen

Daarnaast levert Prinmac een breed assortiment unieke producten, welke speciaal ontwikkeld zijn om luchtdicht bouwen eenvoudig en betaalbaar te realiseren. Tocht en “stoken voor de vogels” behoren hiermee tot het verleden.

Nul verspilling is ons doel

Prinmac levert een breed assortiment kwaliteitsmaterialen, welke gedurende hun gehele levenscyclus meerwaarde toevoegen door bij te dragen aan veilige en economisch rendabele processen, zowel voor, tijdens als na installatie en/of verwerking. Duurzaamheid gaat verder dan het eindproduct - in het productieproces wordt recycling van eigen afvalstromen nagestreefd en hebben wij gekozen voor duurzame, recyclebare verpakkingsmaterialen.

Green Competence – een bewuste keuze

Green Competence Logo




Product zoeken